کنفرانس ها

بین المللی :

با حجت سپهری و محمدرضا یوسفی دارستانی, دانشگاه صنعتی شریف؛ پردیس بین¬الملل جزیره کیش، شهریور 1391, ربات کنترل شونده با صوت از راه دور, اولین کنفرانس دانشجویی پیشرفته¬های نوین مهندسی,

with Pegah Nouri and Yasser Baleghi, Curvature correction and shadow images of scanned documents based on boundary lines of text and brightness estimation function,

with Pooneh Khodabakhsh, Identification of Discontinuous B‐cell Epitope Residues using Artificial Neural Network,

with Maryam moeentaghavi, Intrusion Detection in computer networks based Fuzzy systems and Tabu search,

with Masoud Moadel, Abtin Ataei and Alireza Nikookar, Output power Prediction of a PV Power Plant by using MLP and MLP-ABC algorithms,

with Javad Merati, Automatic Feature ion with ARO for Brain Signal Classification,

with Alireza Nikookar, Masoud Moadel and Hoorieh Aryan, Forecasting PV power in Cloudy Conditions by LOLIBEE, MLP-ABC and MLP Algorithms,

with Negar Hedayati, A Proposed Collaborative Architecture for Data Visualization System,

with Zahra Mahdavi, Traveling Salesman Problem for Routing in the clusters and estimated time for Receiving Information to BS by Neuro-Fuzzy,

with Saeed Alizadeh and Ahmad khosravi, A Fuzzy logic-based approach to verify the optimized parameters a gas turbine power plant by PSO algorithm,

with Mohammd Reza Yousefi Darestani & Mansour Sheikhan, Face Recognition Using Optimization Algorithm,

with Farzad Jafarkazemi, Ali Saadabadi and Ehsan Ghazi, Optimizing the angle of Solar panels by SQP Algorithm,

with Farzad Jafarkazemi, Emad Ahmadifard and Sasan Younesnejed, Optimizing Exergy Efficiency of Flat Plate Solar Collector Using SQP and Genetic Algorithms,

with S. Pirnia, A. Nikookar & A. Farhani, A Novel Approach to Segmentation Persian Cursive Script Using Decision Tree,

with Zahra Mahdavi & Alireza Mirzaeei, Prediction of oil production: Data Mining, Neruo-Fuzzy, Linear Regreesion,

with Maryam Haghshenas & Hoda Kabir, Some Properties of Semantic Web in E-learning,

with Mona Bagheri, Task Graph Scheduling on Mutliprocessor by Using New Genetic Algorithm,

with A. Broumandnia & Z. Bani, Farsi Printed Page Segmentation Using Hybrid Method,

with Maryam Haghshenas & Hoda Kabir, A Review On Authoring Tools,

with Hoda Kabir & Maryam Haghshenas, E-learning as a Powerful Tool for Knowledge Management,

with Z. Bani & A. Broumandnia, Farsi / Arabic Printed Page Segmentation Using Connected Component and Clustering,

with Hossein Keynejad, Maryam Haghshenas and Hoda Kabir, E-Learning Content authoring tools and introducing a Standard Content Constructor Engine,

with S. Pirnia, A. Nikookar & Z. Bani, A Feature-Based Approach to Segmentation of Persian Online Cursive Script,

with S.Y. Hashemi & A. Broumandnia, Multi-Skew Detection and Correction For Persian /Arabic Printed and Handwriting Documents,

with K. Samimi Daryoush, A. Nikookar & A. Farhani, The Application of Local Linear Neuro Fuzzy Model in Recognition of Online Persian Isolated Character,

with A Moghani H Sharifi, MR Sorouhesh, The Integer-valued Characters of Some Sporadic Groups,

(with A. Nikookar & A. Farhani, A new Approach in Persian Handwriting Recognition using writing path,

with A. Nikookar & A. Farhani, Recognizing On-Line Persian Characters Using Feature Extraction,

با اسماعیل خوشدل پاشاکی, افزایش کیفیت سرویسهای وابسته از طریق تخصیص منابع در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک,داخلی :

با حامد عزیزی وامرزانی, شهریور ماه 1394, افزایش هوش تجاری در راستای تحلیل عقاید, همايش پژوهش¬های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، شهریور ماه 1394,

با لاله کاروان, کرمانشاه، 9-10 خرداد ماه 1394, استدلال مبتنی بر مورد, انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر,

با جواد مرآتی, کرمانشاه، 9-10 خرداد ماه 1394, بررسی طبقه بندی سیگنالهای مغزی در سیستم رابط مغز- رایانه, کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر,

با نازنین برقی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 5-7 آذر ماه 1393(ITPF, 2014), آزمونی هوشمند با استفاده از مدلهای درخت تصمیم وMLP, ؟,

با مریم حقشناس و خدیجه یوسفپور جدی, ؟, ارزیابی اثرات عناصر چندرسانهای بر میزان یادگیری فراگیران کلامی- بصری, ؟,

با مریم حقشناس و سمیه ناظری, 16 مرداد ماه 1393, بررسی ابعاد درس افزار ساخت محتوای الکترونیکی آموزش حروف الفبای فارسی, دومین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری,

با مریم حقشناس و سمیه ناظری, 16 مرداد ماه1393, افزایش مهارتهای آموزشی در دانشآموزان کمتوان ذهنی با استفاده از روش چندرسانهای, دومین کنفرانس ملی مدیریت وحسابداری,

با حامد عزیزی وامرزانی, در علوم مهندسی و پایه ،نهم مردادماه 1393, کلان داده، کاربردها و چالشهای آن, همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه,

با میلاد ملکپور و بهروز مینایی, دانشگاه آزاداسلامی واحد صفاشهر،6 اسفندماه 1392, یک روش ترکیبی داده‌کاوی به منظور کشف تقلب از طریق نفوذ به سیستم بانکداری الکترونیک, کنفرانس منطقه¬ای روش¬های محاسبه در مهندسی برق وکامپیوتر,

با سولماز عظیمی پرلری و محمدرضا صالحنمدی, 1392, افزایش کارایی مانیتورینگ گرید با تعیین زمان مناسب برای نظارت,

با مهین بیات هاشمی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نظنز، 26 بهمن ماه 1392, بررسی حریم خصوصی و حفاظت از آن در شبکه های اجتماعی, اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر برق و فناوری اطلاعات,

با نرجس زینالعابدین، سروش عافیتی مهرورز و ندا رهبر, همدان 3 بهمن ماه 1392, ارزیابی کارایی چارچوب ITIL در ایجاد همسویی کسب و کار (مطالعه موردی: سازمان فاوای شهرداری تهران), اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار,

با پونه خدابخش, مؤسسه آموزش عالی خاوران، مشهد 28 آذر ماه 1392, شناسایی مجتمع های پروتئینی به کمک الگوریتم خوشهبندی مارکوف, مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه¬های کامپیوتری، مدل¬سازی و امنیت سیستم¬ها,

با اعظم شکاری شهرک, مؤسسه آموزش عالی خاوران، مشهد 28 آذر ماه1392, بازشناسی دست‌نوشتۀ فارسی با مدل مخفی مارکوف, مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه¬های کامپیوتری، مدل¬سازی و امنیت سیستم¬ها,

با زهرا نعیمی و میرمحسن پدارم, مؤسسه آموزش عالی خاوران، مشهد 28 آذر ماه 1392, بهکارگیری مدل درخت خطی محلی در پیشبینی بیماران دیابتی, مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه¬های کامپیوتری، مدل¬سازی و امنیت سیستم¬ها,

با پدرام علیپور و علی برومندنیا, مؤسسه آموزش عالی غیراتنفاعی شفق تنکابن، 21 آذر ماه 1392, یافت و تحلیل داده‌های مربوط به نشانگرهای زیستی برای پیش‌بینی بیماری آلزایمر, اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات,

با محسن بیرانوند و افشین سلاجقه, مؤسسه آموزش عالی غیراتنفاعی شفق تنکابن، 21 آذر ماه 1392, تحلیل مدلهای انتشار شبکه های اجتماعی, اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات,

با فاطمه سادات موسوی و حمیدرضا احمدیفر, مؤسسه آموزش عالی طبرستان، 14 آذر ماه 1392, شناسایی و دسته بندی مشتریان بیمه با استفاده از داده کاوی, نخستین همایش منطقه¬ای فناوری اطلاعات,

با نرجس زینالعابدین و ندا رهبر, دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 15 تا 16 ابان ماه 1392, همسویی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات از طریق چارچوب ITIL, کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک با رویکرد پاردایم¬های نوین جهانی,

با سمیه ناظری و مریم حق‌شناس, دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1 تا 3 آبان ماه 1392, تأثیر آموزش چندرسانهای بر بهبود تمرکز حواس کودکان استثنائی در یادگیری الکترونیکی, اولین کنگره بین‌المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی,

با اعظم شکاری شهرک و علیرضا نیکوکار, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش، 15 مهرماه 1392, تشخیص برخط دست‌خط فارسی با استفاده از مدل مخفی مارکوف, همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات,

با بهزاد نخکوب و علی برومندنیا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش، 15 مهرماه 1392, پیشبینی افزایش ثبت نام در مؤسسات آموزش عالی با استفاده از مدل بوستینگ, همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات,

با سولماز عظیمی پرلری و محمدرضا صالح نمدی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش، 15 مهرماه 1392, روش نظارت آماری با تناوب متغیر جهت افزایش کارایی مانیتورینگ گرید, همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات,

با پدرام علیپور و علی برومندنیا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش، 15 مهرماه 1392, تعیین نشانگرهای زیستی مؤثر در بیماری آلزایمر و پیش‌بینی آن, همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات,

با سعید الماسی کوپایی و احمد رازقی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش، 15 مهرماه 1392, پیشبینی میزان شاخصهای آلایندههای مؤثر در افزایش بیماری قلبی در تهران با استفاده از مدلهای SVM و RBF, همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات,

با مریم صادقیان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش، 15 مهرماه 1392, مدلی بهینه برای اعتبارسنجی مشتریان بانک براساس الگوریتم یادگیری بیز, همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات,

با فاطمه عباسی, مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی، گرگان، چهاردهم شهریور 1392, همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات, دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین,

با محمدرضا یوسفی دارستانی و حجت سپهری, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، 4 الی 5 اردیبهشت 1392, طراحی آیفون هوشمند به سیستم شناسایی اثر انگشت و شبکه ارتباطی GSM, همایش ملی پژوهش¬های کاربردی در علوم و مهندسی,

با محمدرضا یوسفی دارستانی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، 4 الی 5 اردیبهشت 1392, طراحی یک سیستم امنیتی ضدسرقت مجهز به گیرنده GPS و شبکه ارتباطی GSM, همایش ملی پژوهش¬های کاربردی در علوم و مهندسی,

با محمدرضا گلستانی، علیرضا نیکوکار و آیدا فراهانی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، 4 الی 5 اردیبهشت 1392, روشی جدید برای شناسایی نقاط قطعهبندی کلمات سرهم در تشخیص دستخط فارسی, همایش ملّی پژوهش¬های کاربردی در علوم و مهندسی,

با فائزه حسینی نژاد با میرمحسن پدرام, دانشگاه خوارزمی (پردیس تهران)، 9 الی 10 اسفندماه 1391 (ICIS -2013), روشی جهت خوشهبندی دادههای ترکیبی عددی و رستهای, یازدهمین کنفرانس سیستم¬های هوشمند ایران,

با نجمه ذاکری و عباس احمدی, دانشگاه خوارزمی (پردیس تهران)، 9 الی 10 اسفندماه 1391 (ICIS -2013), مقایسه محتوای چند وب سایت براساس تکنیکهای متنکاوی, یازدهمین کنفرانس سیستم¬های هوشمند ایران,

با پگاه نوری و یاسر مبالغی, دانشگاه آزاد سلامی واحد سروستان، 9 اسفندماه 1391, بررسی و مقایسه روشهای تصحیح تصاویر اسکن شده براساس پردازش تصویر, کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر,

با پریسا سخاوت, دانشگاه پیام نور واحد طبس، 25 بهمن ماه 1391, الگوریتمهای انتخاب ژن مبتنی برفن آوری Microarray, اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه¬های کامپیوتری,

با مریم صادقیان, دانشگاه پیام نور واحد طبس، 25 بهمن ماه 1391, تعیین میزان دقت دستهبندیکننده الگوریتم بیز با ترکیب الگوریتمهای انتخاب وِیژگی در ارزیابی اعتباری بانکی, اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه¬های کامپیوتری,

با زهرا مهدوی, دانشگاه صنعتی شریف، 3 الی 4 بهمن ماه 1391, آموزش راه رفتن صحیح به روبات NAO با تلفیق الگوریتم ژنتیک و سری فوریه, سومین کنفرانس اتوماسیون صنعتی,

با میلاد قهاری بیدگلی و وحید ریحانی سیس, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود، 7 خرداد ماه 1391, ترکیب استراتژیهای سطح ردیاب در بهینهسازی الگوریتمهای حرکت کاوی, همایش منطقه¬ای علوم کامپیوتر، مهندس کامپیوتر و فناوری و اطلاعات,

با شهلا یوسفیان و میترا احمدی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، 18 اسفند 1390, مدلسازی یک شبکه اجتماعی با استفاده از بازیهای MMORPG, دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فناوری اطلاعات,

با فائزه حسینی نژاد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، 18 اسفند 1390, مروری بر تکنیکهای دادهکاوی در مدیریت ارتباط با مشتری, دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فناوری اطلاعات,

با علی رزمجو و احسان قاضی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، 11 اسفند ماه 1390, توسعه نیروگاههای زمین گرمایی و افزایش استفاده از انرژیهای نو, همایش منطقه¬ای مهندسی مکانیک خودرو,

با علی رزمجو و محمد حسینپور, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، 11 اسفند ماه 1390, بابکارگیری انرژی‌های نو جهت حفاظت از محیط زیست در مقابل انواع آلاینده‌ها, همایش منطقه¬ای مهندسی مکانیک خودرو,

با مریم حق‌شناس, آموزشکده سما واحد بروجرد، 3 اسفند ماه 1390, ارتقاء سطح یادگیری الکترونیکی با رده بندی ابزارهای نرم افزاری, همایش یافته¬های نوین در علوم کامپیوتر,

با علی برومندنیا و منا باقری, دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد، 22-23 تيرماه 1390, زمان‌بندی وظایف در سیستمهای چندپردازنده متقارن براساس یک الگوریتم ژنتیک جدید الویت و نگاشت پردازنده به طور همزمان, سومين کنفرانس مهندسي برق و الکترونيک ايران,

با غلامرضا هاشم‌زاده، مریم حق‌شناس و یعقوب فرجامی, دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد، 22-23 تيرماه 1390, ویژگیهای اساسی یک نرم افزار ساخت محتوای آموزشی, سومين کنفرانس مهندسي برق و الکترونيک ايران,

با شهریار پیرنیا نائینی, همدان، ايران، 28 بهمن 1389., قطعه‌بندی برخط دست‌نویس فارسی با استفاده از استخراج ویژگی‌ها, سومين همايش ملي کامپيوتر و فناوري اطلاعات مهندسي سما,

با سید یاسر هاشمی و علی برومندنیا, 25 شهريور 1389. مياندوآب, قطعه‌بندی مستندات فارسی با استفاده از ساختار درختی هرمی, همايش منطقه‌اي مهندسي برق و کامپيوتر آموزشکده سما واحد مياندوآب,

با؟, دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، 27 بهمن 1388, آشنایی با نرم¬افزارMaple در آموزش ریاضی, سمينار روش‌هاي جديد در آموزش رياضي مقطع ابتدايي,

با؟, دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، خرداد ماه 1388, روش¬هایی جهت دسته¬بندی حروف فارسی برای تشخیص دست¬خط حروف فارسی با استفاده از استخراج ویژگی‌ها, اولين سمينار آموزش رياضي,

با علیرضا نیکوکار و آیدا فراهانی, دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان، اسفندماه سال 1387, تشخیص حروف فارسی با استفاده از ویژگی جهت ترکیبی, اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم¬افزار,

با علیرضا نیکوکار و آیدا فراهانی, دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، آذرماه سال 1387, ارائه روش نوین در تشخیص دست‌خط فارسی با بکارگیری تکنیک‌های ریاضی, همایش منطقه‌ای اندیشههای نوین ریاضی در علوم مهندسی,

با فاطمه نخعی, دانشگاه رازي کرمانشاه 1376., نقش فن‌آوری اطلاع‌رسانی در آموزش, دومین کنفرانس ملی آموزش ریاضی ایران,

با حسین آقاجانی, جانمایی حسگرها در محیطهای بسته با هدف بهینهسازی سطح پوشش، دقت و هزینه اقتصادی,

با اسماعیل خوشدل پاشاکی, افزایش کیفیت سرویسهای وابسته از طریق تخصیص منابع در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتمهای تکاملی زنبورعسل,

با سحر ترابی, منطق فازی در روشهای خوشهبندی,

با جواد مرآتی, انتخاب ویژگی بهینه با استفاده از الگوریتمهای ARO و BPSO به منظور طبقهبندی سیگنالهای مغزی,

با نیما شیخخانی, یافتن گرههای با نفوذ در مدل انتشار آستانه خطی با استفاده از نظریه بازی همکارانه,

با فریده شریفیفر و مریم حقشناس, تأثیرتمرینات ورزشی بر میزان راهبردهای یادگیری فراگیران الکترونیکی,

با حامد عزیزی وامرزانی, بررسی کاربردها و چالشهای کلان داده در تحلیل عقاید,

مریم خادمی
مریم خادمی

محل خدمت :
    دانشکده فنی(علوم پایه)
مرتبه علمی :
    استادیار
^