کتب

انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامي- واحد تهران جنوب 1391., از تحقیق تا نوشتار - راهنمای متن علمی( Research to Manuscript, Micheal Jay Katz), مترجمین منيژه مؤذني و مريم خادمي،

ایزاک مارون, انتشارات علوي 1388, حساب دیفرانسیل و انتگرال (ریاضیات عمومی 1), علی احمدي، مريم خادمي، عبدالرضا طهرانچي، علي‌اكبر عالمزاده و احمد موسوي

آو پدیدآورندگان مریم خادمی، علیرضا خمسه و سارا احمدی, انتشارات علوي 1389., ریاضی مهندسی پیشرفته با تأکید به حل مسئله,

مریم خادمی
مریم خادمی

محل خدمت :
    دانشکده فنی(علوم پایه)
مرتبه علمی :
    استادیار
^